underconstruction2

Stationswal "under construction"
Op 2 mei is de 2de fase van de werken aan de Stationswal in Bree van start gegaan.
Volgens de stad en de aannemer (Kumpen) blijven de handelaren bereikbaar gedurende de werken,
natuurlijk brengt dit overlast met zich mee.

Via deze weg blijven we u op de hoogte houden van de werkzaamheden op onze wal.
Deel deze site dan ook

www.stationswal.be


2 mei 2018:

aanvang der werkzaamheden.
In eerste instantie gaat men de binnenzijde van de ring aanpakken en blijft er een doorgaand verkeer mogelijk
vanuit de de richting van Opitter (dus men kan rijden van Huis Aerts richting Foralux)
Vandaag werd de parking aan de binnenzijde van de Stationswal opgebroken. Kennelijk waren er toch een paar autobestuurders dewelke geen aandacht gaven aan het parkeerverbod, deze werden dan ook afgesleept onder toezicht van de politie.


3 mei 2018:

Deze morgen hebben we (met pijn in het hart) afscheid moeten nemen van de bomen op de Stationswal. Deze bomen waren echt een deel van de Stationswal en bepaalden mee het zicht (zucht). Vandaag werd ook de stoep aan de binnenzijde van de wal opgebroken en zullen de winkels vandaag moeilijk bereikbaar zijn. Volgens de werfleiding zal er morgen een tijdelijk pad aangelegd worden en zal elk huis voorzien worden van een solide doorgang tot aan de voordeur.


4 mei 2018:

Zijn ze begonnen aan een sleuf te graven langs de woningen om zo de bestaande nutsvoorzieningen vrij te leggen. ook zijn er rioleringsbuizen aangekomen dewelke de arbeiders al voorzien hebben met extra gaten te boren voor de an aankoppelingen van kleinere afvoerbuizen.


7 mei 2018:

Is verder gegraven aan de sleuf te graven langs de woningen om zo de bestaande nutsvoorzieningen vrij te leggen ook werden er bruggen geplaatst zodat de bewoners/winkeliers veilig hun panden kunnen betreden (zie de map foto's)


8 mei 2018:

Werd er verder gewerkt aan de sleuven langsheen de woningen/handelspanden en is er een tijdelijk gat gegraven voor historische zoekwerken door o.a. de heer Rik van de Konijnenburg. Dit gat werd na een paar uur terug dichtgemaakt. (zie de map foto's)


9 tot 18 mei 2018:

Werden de werken voortgezet over de volledige lengte van de stationswal (fase 2) werden er nieuwe hoofdrioleringen gelegd en voorzien van connectiepunten voor de woningen. Ook was het waterledingsbedrijf er voor controle van de hoofdkranen in de woningen. Waar nodig legt men nieuw buizenwerk t.e.m. de hoofdkraan in de woningen. Ieder huis heeft nog zijn eigen loopbruggetje zodat iedereen deftig in de woning kan… het Venetië van het Noorden ?


22 tot 25 mei 2018:

De nieuwe rioleringslijn voor het "hemelwater" werd over de volledige lengte van de Sationswal geplaatst (2de fase) de woningen en handelszaken werden (waar het kon) aangesloten op deze nieuwe afvoerlijn. Normaal gesproken werd de Hoogstraat op 22 mei voor een viertal weken afgesloten door het plaatsen van een nieuwe afwatercollector (onder de kruising van hoogestraat/stationswal). Dit werd met een week uitgesteld en zal dichtgaan vanaf 29 mei a.s. maar de einddatum van deze werken blijft behouden (dus gaat de hoogstraat voor drie weken dicht) aldus Kumpen.

25 mei tot 30 juni 2018:

Na het plaatsen van de nieuwe rioleringslijn - zijn er beddingen gemaakt en zijn er ook betonnen randen gegoten als ondergrond. Ook zijn de klinkerwerken van start gegaan. De arbeiders leveren stuk voor stuk knap werk ! Proficiat

1 juli tot 13 juli 2018:

De bedding van de toekomstige rijweg werd gemaakt en de betonnen boorden van di rijvak werden gegoten alsook werd er door een andere prloeg verder gewerkt aan de beklinkering. De klinkers werden voorzien van een fijne zandlaag de welke door tijd (en keren) de voegen moet volgen.


Vanaf 14 juli BOUWVERLOF

We wensen onze wal-verfraaiers een zeer fijn verlof toe en een welverdiende rust !

7 augustus tot 10 augustus:

Na een periode van 3 weken bouwverlof werden de werken weer aangevat op de Stationswal. Nu beginnen in feite de werkzaamheden aan de buitenzijde van de Stationswal. Tijdelijk zal dan ook een ventweg gebruikt worden over de nieuwe parking aan de binnenzijde van de Stationswal. De parkeerplaatsen langs deze ventweg staan nu ook open voor gebruik. Op het kruispunt van de Stationswal-Hoogstraat-Witte Torenwal-Malta is men een gat aan het graven van een 7 op 10 meter. Men plaatst op dit moment bekisting om achteraf een collector ter plaatse te kunnen gieten.

11 augustus tot…

De werken aan de collector ter hoogte met de Stationswal en de Malta hebben de nodige tijd in beslag genomen en de omvang van de aansluitingswerken zijn verder gegaan dan oorspronkelijk de bedoeling was. De werf reikt nu tot aan de Floralux… Kennelijk gaat het rijvak aan de buitenzijde van de Stationswal onder handen genomen worden. (van de Malta tot aan Gastro Kado)