tram bree2Welkom op de website van de Stationswal

Deze website is in eerste instantie in het leven geroepen om de klanten van de handelszaken
gelegen op de Stationswal op de hoogte te brengen van de evolutie van de herinrichting van
onze wal en zo een stukje onzekerheid weg te nemen om de Stationswal te blijven bezoeken
tijdens (en na) de werkzaamheden.

Elke handelaar van de Stationswal kan (gratis) via deze weg zijn klanten van de nodige informatie voorzien aangaande zijn/haar eigen zaak.

Men kan ons contacteren via de contactpagina op de website.

Tevens willen we een stukje geschiedenis brengen van onze wal en zo ook aantonen dat de Stationswal
zowel in het verleden als in het heden een zeer goede plaats is om te wonen, handel te drijven en te winkelen.

In een later stadia is het ook de bedoeling dat particulieren van de Stationswal
gebruik kunnen maken van deze site.

maar één stationswal


Alle teksten, foto's en documenten op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Ze zijn enkel voor persoonlijk gebruik bestemd. Zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toelating van hun auteur mogen ze niet worden gereproduceerd op welke wijze dan ook, hetzij in uitgaven, hetzij via andere digitale media of website. Miskennen van de auteursrechten ZAL aanleiding geven tot gerechtelijke vervolging. Voor meer informatie moet u contact nemen met Stationswal.be. Deze website werd met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen Stationswal.be of de auteurs niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van deze informatie. De op deze website genomen standpunten zijn uitsluitend voor rekening van de auteurs.